Zeta Corporation

# 103-506 SK Ventium 435-778 Gunpo-City, Kyunggi-Do Korea (Rep.) Phone: +82 31 4518907 Fax: +82 31 4518908 http://www.zetacorporation.com sales@zetacorporation.com Company Contacts Department/ Name Address Sang-Min Shin 2ND FLOOR, JIN-YOUNG B/D, 1364-50, SEOCHO 2 DONG, SEOCHO-KU zetaco@hanafos.com